БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Звездеста каменоломка

Saxifraga stellaris

Снимки на Звездеста каменоломка (Saxifraga stellaris)

Saxifraga stellaris Saxifraga stellaris Saxifraga stellaris Saxifraga stellaris Saxifraga stellaris Saxifraga stellaris Saxifraga stellaris Saxifraga stellaris Saxifraga stellaris Saxifraga stellaris

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Звездеста каменоломка.


Латинско име

Saxifraga stellaris L. - чете се "сакси́фрага стела́рис"1.


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Звездестата каменоломка е многогодишно тревисто растение. Гъсто или рехавотуфесто. Стъблата хоризонтални, 10-50 (90) см дълги, вкореняващи се, просто или слабо разклонени, обикновено без останки от листа, по-рядко с такива. Листата 8-20 (40) мм дълги и (5) 8-12 (19) мм широки, последователни; приосновните събрани в розетка, клиновидно обратно яйцевидни до обратно лопатовидни, едро напилени до разредено едро назъбени, в основата стеснени в до 7 мм дълги, голи дръжки, на върха притъпени, без хрущялен ръб, влакнести или разсеяно четинесто влакнести до възголи, възмесести, зелени; стъбловите листа по-дребни, лолатовидно ланцетни, едроназъбени, възголи. Цветоносните стъбла 2-8 (14-20) см високи, с прости или в горната част изправени разклонения, разсеяно влакнести до възголи. Съцветията рехави, тесни, многоцветни метлици или по-рядко цветовете 2-3 или единични; цветоносните клонки изправени или слабо разперени, разсеяно влакнести. Прицветниците 5-10 мм дълги и 2-4 мм широки, клиновидни до линейно ланцетни, на върха назъбени, голи. Цветните дръжки 6-12 (20) мм дълги, 2-4 пъти по-дълги от кутийките, късо ресничести. Чашелистчетата 2-4 мм дълги и 1-2 мм широки, до основата свободни, яйцевидно продълговати до удължено ланцетни, притъпени, целокрайни, голи, при плода подвити надолу към цветната дръжка. Венчелистчетата 3-5 (7) мм дълги и 1-2 (3) мм широки, яйцевидно ланцетни до тясно елиптични, в основата стеснени в къс нокът, бели, в долната част на нокътя с 2 жълти петна, голи, равни помежду си, по-дълги от чашката, по-рядко в някои цветове с 1-2 по-дребни и 3 (4) по-едри, с дълъг нокът венчелистчета. Тичинковите дръжки нишковидни, прашниците розови. Кутийката 5-6 (8) мм дълга и 1,5-3 (3,5) мм широка, тясно яйцевидна. Стълбчетата изправени или разперено подвити. Семената 1 мм дълги, продълговато-яйцевидни, с надлъжни ребра, някои или всички гъсто фино брадавчести, кафяви. Цъфти през юли-септември2.


Местообитание

Край планинските потоци и рекички, по торфенисти и мочурливи ливади във високопланинския пояс3.


Разпространение в България

В планините Средна и Западна Стара планина, Витоша, Западни гранични планини, Беласица, Пирин, Рила, Западни Родопи, между 1800 и 2500 м надморска височина4.


Общо разпространение

Европа (с изключение крайните южни части), Сибир, Арктика, Северна Америка5.Вижте още

Високопланинските растения в България

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета


Източници на информация

1 Александър Ташев & Илияна Илиева. 2017. Латинско-български ботанически речник, издателство "Матком", София.

2 Кузманов, Б. 1970. В: Флора на Н. Р. Република България, том ІV, София.

3 Кузманов, Б. 1970. Пос. източник.

4 Кузманов, Б. 1970. Пос. източник.

5 Кузманов, Б. 1970. Пос. източник.


Saxifraga stellaris in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2022 BGflora.net