БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Набраздена каменоломка

Saxifraga exarata

Снимки на Набраздена каменоломка (Saxifraga exarata)

Saxifraga exarata Saxifraga exarata

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Набраздена каменоломка.


Латинско име

Saxifraga exarata Vill. - чете се "саксифрага ексарата".


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Многогодишно тревисто растение. Образува гъсти туфи. Стъблата от 1,5 до 5 cm дълги. Листата на върха са три-пет делни. Венчелистчетата 3-4 mm дълги. Цъфти юли-август[1].


Местообитание

По влажни скални места[2].


Разпространение в България

Установен е в следните фитогеографски райони: Стара Планина (западна и средна), Рила, Пирин, Западни гранични планини и Славянка. От 2000 до 2900 м надм. височина[3].


Общо разпространение

Централна и Източна Европа, Югозападна Азия и Кавказ.


Значение

Декоративно растение.Източници на информация

[1] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[2] Делипавлов & кол., 2003. Пос. източник.

[3] Делипавлов & кол., 2003. Пос. източник.


Saxifraga exarata in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2007 - 2021 BGflora.net