БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Луковична каменоломка

Saxifraga bulbifera

Снимки на Луковична каменоломка (Saxifraga bulbifera)

Saxifraga bulbifera Saxifraga bulbifera Saxifraga bulbifera Saxifraga bulbifera Saxifraga bulbifera Saxifraga bulbifera Saxifraga bulbifera

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Луковична каменоломка.


Латинско име

Saxifraga bulbifera L. - чете се "сакси́фрага булби́фера"[1]. Видовото име bulbifera означава "с луковици", "луковицоносен"[2].


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Луковичната каменоломка е многогодишно тревисто растение. Стъблата 15-50 см високи. Приосновните листа са бъбрековидни. Стъблените листа с луковички в пазвите. Цъфти април-август[3].


Местообитание

Влажни, тревисти места и храсталаци[4].


Разпространение в България

Установен е в повечето флористични райони. Не е намиран във флористичните райони: Черноморското крайбрежие, Тракийската низина, Източни Родопи, Странджа. Расте от 100 до 1500 м надм. височина[5].


Общо разпространение

Централна и Южна Европа[6].Вижте също

Високопланинските растения в България

Еволюционната теория е лъжа!

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета


Източници на информация

[1] Александър Ташев & Илияна Илиева. 2017. Латинско-български ботанически речник, издателство "Матком", София.

[2] Александър Ташев & Илияна Илиева. 2017. Пос. източник.

[3] Делипавлов, Д., И. Чешмеджиев, М. Попова, Д. Терзийски, И. Ковачев. 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[4] Делипавлов и кол. 2003. Пос. източник.

[5] Делипавлов и кол. 2003. Пос. източник.

[6] Saxifraga bulbifera | Plants of the World online | Kew Science.


Saxifraga bulbifera in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2021 BGflora.net