БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Източна каменоломка

Saxifraga luteo-viridis

Снимки на Източна каменоломка (Saxifraga luteo-viridis)

Saxifraga luteo-viridis Saxifraga luteo-viridis Saxifraga luteo-viridis Saxifraga luteo-viridis Saxifraga luteo-viridis

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Източна каменоломка, Зеленикавожълта каменоломка.


Латинско име

Saxifraga luteo-viridis Schott et Kotschy - чете се "саксифрага лутеовиридис".


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Многогодишно тревисто растение. Стъблата от 1,5 до 5 см дълги. Лисата са лопатовидно ланцетни, кожести, в основата на стъблото събрани в плътна розетка, 10 - 20 мм дълги и 3-5 мм широки, по края с един ред точковидни жлези, отделящи калциеви соли, по горната си повърхност имат отложени калциеви соли. Цветовете са дълги 2-3 мм, с бледожълти или жълтозелени венчелистчета. Цъфти юли-август[1].


Местообитание

Варовикови скали[2].


Разпространение в България

Установен е в следните фитогеографски райони: Рила, Пирин, Славянка, Родопи (средни и западни). От 900 до 2900 метра надморска височина[3].


Общо разпространение

България, Карпатите (Украйна и Румъния) и Турция[4].Вижте също

Растения с жълти цветове

Дърветата в България

Природни местообитания от мрежата НАТУРА 2000 в България


Източници на информация

[1] Кузманов, Б. 1970. В: Флора на Н. Р. Република България, том ІV, София.

[2] Кузманов, Б. 1970. В: Флора на Н. Р. Република България, том ІV, София.

[3] Кузманов, Б. 1970. В: Флора на Н. Р. Република България, том ІV, София.

[4] Кузманов, Б. 1970. В: Флора на Н. Р. Република България, том ІV, София.


Saxifraga luteo-viridis in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2007 - 2018 BGflora.net

ban