БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Жлезиста каменоломка

Saxifraga adscendens

Снимки на Жлезиста каменоломка (Saxifraga adscendens)

Saxifraga adscendens Saxifraga adscendens Saxifraga adscendens Saxifraga adscendens Saxifraga adscendens

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Жлезиста каменоломка.


Латинско име

Saxifraga adscendens L. - чете се "саксифрага адсценденс".


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Жлезистата каменоломка е двугодишно тревисто растение, високо от 5 до 15 cm. Венчелистчетата 5-7 мм дълги, на върха леко врязани. Цъфти май-август[1].


Местообитание

Скални места[2].


Разпространение в България

В планините Средна и Западна Стара планина, Западни гранични планини, Славянка, Пирин, Рила, Западни и Средни Родопи; от 1600 до 2900 м надм. височина[3].Вижте също

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета

Високопланинските растения в България


Източници на информация

[1] Йорданов Д. & Ст. Кожухаров. 1970. Флора на Н.Р. България, том ІV.

[2] Стоянов, Н. & Б. Китанов. 1966. Високопланинските растения в България. Изд. "Наука и изкуство", София.

[3] Йорданов Д. & Ст. Кожухаров. 1970. Пос. източник.

[4] Йорданов Д. & Ст. Кожухаров. 1970. Пос. източник.

[5] Йорданов Д. & Ст. Кожухаров. 1970. Пос. източник.


Saxifraga adscendens in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2020 BGflora.net