БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Семейство Аспидиеви

Aspidiaceae

Описание и отличителни особености на семейство Аспидиеви

Многогодишни тревисти папрати с коренища.

В България естествено разпространени са 3 рода.


Списък на родовете от семейство Аспидиеви, включени в Българската флора онлайн

Гимнокарпиум - Gymnocarpium

Многоредник - Polystichum

Мъжка папрат - Dryopteris


English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2018 - 2022 BGflora.net