БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Род Гимнокарпиум

Gymnocarpium

Описание и отличителни особености на род Гимнокарпиум

Многогодишни тревисти папрат. Сорите без индузий. Листата 2-3 перести. Коренището тънко.

В България са установени два вида1.


Списък на видовете от род Гимнокарпиум, включени в сайта

Дъбов гимнокарпиум - Gymnocarpium dryopterisИзточници на информация

1 Йорданов, Д. (ред.). 1963. Флора на Народна Република България, том I, издателство на БАН. София.


English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2022 BGflora.net