БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

семейство Кокичеви

Amaryllidaceae

Описание и отличителни особености на семейство Кокичеви

Луковични растения с правилни цветове. Околоцветникът и тичинките са по шест на брой. Плодникът е един с долен завръз.

В България от семейството естествено разпространени са 5 вида от 4 рода. Четири вида са защитени от Закона за биологичното разнообразие.


Списък на родовете от семейство Кокичеви, включени в Българската флора онлайн

Блатно кокиче - Leucojum

Есенниче - Sternbergia

Кокиче - Galanthus

Пясъчна лилия - Pancratium


English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2006 - 2017 BGflora.net