БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Семейство Многоножкови

Polypodiaceae

Описание и отличителни особености на семейство Многоножкови

Тревисти папрати. В България расте един род с два вида1.


Списък на родовете от семейство Многоножкови, включени в Българската флора онлайн

Сладка папрат - Polypodium


Източници на информация

1 Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет.


English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2021 BGflora.net