БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Семейство Върбинкови

Verebenaceae

Описание и отличителни особености на семейство Върбинкови

Тревисти растения, храсти и дървета. Семейството е близко до семейство Устноцветни (Lamiaceae). Включва около 3000 вида – разпространени главно в тропиците.

В България естествено разпространен е 1 род с 2 вида. Няма видове защитени от Закона за биологичното разнообразие.

В България расте 1 род с 2 вида.


Списък на родовете от семейство Върбинкови, включени в Българската флора онлайн

Върбинка - Verbena


English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2007 - 2019 BGflora.net