БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Род Върбинка

Verbena

Описание и отличителни особености на род Върбинка

Многогодишни тревисти растения.

В България естествено разпространени са 2 вида.


Списък на видовете от род Върбинка, включени в сайта

Върбинка - Verbena officinalisEnglish

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2007 - 2019 BGflora.net