БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Семейство Изтравничеви

Aspleniaceae

Описание и отличителни особености на семейство Изтравничеви

Многогодишни тревисти папрати.


Списък на родовете от семейство Изтравничеви, включени в Българската флора онлайн

Волски език - Phyllitis

Златиста папрат - Ceterach

Изтравниче - Asplenium


English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2007 - 2019 BGflora.net