БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Род Волски език

Phyllitis

Описание и отличителни особености на род Волски език

Многогодишни тревисти папрати. Листата ланцетни, целокрайни. В България 1 вид.

Списък на видовете от род Волски език, включени в сайта

Волски език - Phyllitis scolopendriumEnglish

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2007 - 2017 BGflora.net