БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

род Изтравниче

Asplenium

Описание и отличителни особености на род Изтравниче

Многогодишни тревисти, сравнително дребни папрати. Листата са сложни. Сорите (групите от спорангии) са разположени от едната страна на листа, обикновено линейни, по-рядко извити, покрити с люспа, която е прикрепена само от едната си страна.

В България естествено разпространени са 9 вида, 2 от тях са защитени от Закона за биологичното разнообразие.

Латинското наименование на рода се произнася "асплениум".


Списък на видовете от род Изтравниче, включени в сайта

Изтравниче - Asplenium trichomanes

Стенно изтравниче - Asplenium ruta-murariaEnglish

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2008 - 2019 BGflora.net