БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Род Златиста папрат

Ceterach

Описание и отличителни особености на род Златиста папрат

Многогодишни папрати. В България естествено разпространен е 1 вид.

Латинското наименование на рода се произнася "цетерах".


Списък на видовете от род Златиста папрат, включени в сайта

Златиста папрат - Ceterach officinarumEnglish

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2008 - 2019 BGflora.net