БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

семейство Ракитовицови

Tamaricaceae

Описание и отличителни особености на семейство Ракитовицови

Дървета или храсти.

Латинското наименование на семейството се произнася "тамарикацее".

В България, като диворастящи са установени 3 вида от 2 рода, от тях 1 е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Списък на родовете от семейство Ракитовицови, включени в Българската флора онлайн

Ракитовица - Tamarix


English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2017 - 2020 BGflora.net