БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Семейство Атириеви

Athyriaceae

Описание и отличителни особености на семейство Атириеви

Многогодишни тревисти папрати. Сорите покрити с продълговат или яйцевиден индузий, рядко такъв липсва или недоразвит.

В България естествено разпространени са 2 рода и 4 вида.


Списък на родовете от семейство Атириеви, включени в Българската флора онлайн

Женска папрат - Athyrium

Крехка папрат - Cystopteris


English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2019 - 2023 BGflora.net