БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Род Женска папрат

Athyrium

Описание и отличителни особености на род Женска папрат

Многогодишни тревисти растения. Сорите са закръглени, продълговати или дъговидни. Индузият продълговат и не се извива назад. В България растат два вида.


Списък на видовете от род Женска папрат, включени в сайта

Женска папрат - Athyrium filix-femina



English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2019 BGflora.net