БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Семейство Острицови

Cyperaceae

Описание и отличителни особености на семейство Острицови

Многогодишни, коренищни, рядко едногодишни растения. Стъблата триръбести или по-рядко цилиндрични. Листата тесни, линейни, четиновидни или плоски, понякога редуцирани в люспи. Влагалищата почти винаги затворени. Цветовете хермафродитни или еднополови, еднодомни, рядко двудомни, Oбикновено събрани в класчета или по 2 — 3 в лъжливи класчета, или всеки цвят представлява метаморфозирано класче. Класчетата събрани в сложни съцветия — сложен клас, метлица, главица и пр. Околоцветникът съставен от 6 или много околоцветнивласинки, люспици или липсва. Тичинките обикновено 3. Яйчникът горен,съставен от 2 — 3 сраснали плодолиста, едногнезден, с една семепъпка и 2 — 3 дълги близалца. Плодът тристенно или сплескано орехче. Анемофилни.

В България са установени около 100 вида от 19 рода. 16 вида от семейството са защитени от Закона за биологичното разнообразие.


Списък на родовете от семейство Острицови, включени в Българската флора онлайн

Блатница - Eleocharis

Галилея - Galilea

Острица - Carex

Пушица - Eriophorum


English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2021 - 2023 BGflora.net