БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Род Галилея

Galilea

Описание и отличителни особености на род Галилея

Многогодишни тревисти растения.

В България естествено разпространен е 1 вид.


Списък на видовете от род Галилея, включени в сайта

Островърха галилея - Galilea mucronataEnglish

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2021 BGflora.net