БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Род Острица

Carex

Описание и отличителни особености на род Острица

Многогодишни тревисти растения с плътни или пълзящи коренища, от които излизат плодни или безплодни издънки. Стъблата обикновено тристенни, рядко заоблени, голи или грапави, повече или по-малко покрити с листа, в основата обхванати от влагалищата на листа с петури или само от влагалища без петури, обикновено обагрени. Листата с линейни или четинесто свити петури. Еднодомни, рядко двудомни растения. Цветовете събрани в единични или в повече класчета, които образуват прости или сложни класовидни съцветия. Класчетата биват или само с мъжки цветове, или само с женски, или с мъжки цветове на върха и женски в останалата част (андрогинни), или с женски цветове на върха и мъжки по-долу (гинекандрични). В някои случаи мъжките цветове са по средата на класчетата. В основата на класчетата обикновено има по-слабо или по-силно развити люсповидни ципести или листовидни прицветници със или без влагалища. Цветовете разположени по един под кожеста покривна люспа. Мъжките цветове с по 3 тичинки със свободни дръжки и линейни прашници. Женските цветове се състоят от по един плодник с едногнезден яйчник, късо стълбче и 2-3 близалца. Яйчниците скрити в кожеста или ципеста торбичка, образувана от видоизменени прицветници, която се запазва и при плодовете и се нарича плодна торбичка. Тя е с жилки или без жилки, гола или покрита с четинки или власинки, на върха стеснена и изтеглена във вид на носче, което в повечето случаи е разцепено на върха. Рядко плодните торбички са без носче. Плодът тристенно или лещовидно орехче, от едната страна изпъкнало, от другата плоско1.

В България естествено разпространени са над 60 вида.


Списък на видовете от род Острица, включени в сайта

Мехуреста острица - Carex vesicaria

Туфеста (Висока) острица - Carex elata

Черна острица - Carex nigra



Източници на информация

1 Вълев, Ст. 1964. Флора на Народна Република България, том II, издателство на БАН, София.


English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2022 - 2023 BGflora.net