БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Черна острица

Carex nigra

Снимки на Черна острица (Carex nigra)

Carex nigra Carex nigra Carex nigra Carex nigra Carex nigra

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Черна острица.


Латинско име

Carex nigra (L.) Reichard - чете се "ка́рекс ни́гра"1. Видовото име nigra означава "черен"2.


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Черната острица е многогодишно тревисто растение, високо от 10 до 60 cm. Женските цветове с две близалца. Листата в основата с петури и без разнищени листни влагалища. Плодната торбичка 2-3,5 mm дълга. Цъфти юни-август3.


Местообитание

Мочурливи ливади и торфища4.


Разпространение в България

В планините Стара планина, Витоша, Осогово, Беласица, Славянка, Пирин, Рила; от 1500 до 2800 м надм. височина5.


Общо разпространение

Карта на общото разпространение на Черната острица6:

Carex nigraВижте също

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета

Високопланинските растения в България


Източници на информация

1 Ташев, Александър & Илияна Илиева. 2017. Латинско-български ботанически речник, изд. Матком.

2 Ташев, Александър & Илияна Илиева. 2017. Пос. източник.

3 Делипавлов, Д., И. Чешмеджиев, М. Попова, Д. Терзийски, И. Ковачев. 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

4 Делипавлови и кол. 2003. Пос. източник.

5 Делипавлови и кол. 2003. Пос. източник.

6 Carex nigra L. | Plants of the World Online | Kew Science


Carex nigra in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2023 BGflora.net