БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Род Блатница

Eleocharis

Описание и отличителни особености на род Блатница

Растения с пълзящи подземни коренища и безлистни, неразклонени стъбла обхванати в основата си от листни влагалища. Съцветието единичен клас, разположен на върха на стъблото, при основата си с 1-2 безплодни люспи. Околоцветникът съставен от 4-6 грапаво назъбени четинки, които понякога липсват. Тичинките 3. Близалцата 2 или 3. Стълбчето в основата си със задебеление, посредством което се прикрепва върху орехчето1.

В България са установени 6 вида2.


Списък на видовете от род Блатница, включени в сайта

Обикновена блатница - Eleocharis palustrisИзточници на информация

1 Пенев, Ив. 1964. В: Флора на Н. Р. България, том IІ, издателство на БАН, София.

2 Борис Асьов, Антоанета Петрова, Димитър Димитров, Росен Василев. 2012. Конспект на висшата флора на България, 4-то преработено и допълнено издание, Българска фондация "Биоразнообразие", София.


English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2023 BGflora.net