БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Семейство Санталови

Santalaceae

Описание и отличителни особености на семейство Санталови

Храсти, полухрасти, едногодишни или многогодишни тревисти растения.

В България естествено разпространени са 3 рода, включващи 9 вида.


Списък на родовете от семейство Санталови, включени в Българската флора онлайн

Командра - Comandra

Ленолист - Thesium

Озирис - Osyris


English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2017 - 2020 BGflora.net