БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Род Озирис

Osyris

Описание и отличителни особености на род Озирис

Растенията от род Озирис са храсти. Околоцветникът 3-4 делен. В България расте 1 вид.


Списък на видовете от род Озирис, включени в сайта

Бял озирис - Osyris albaEnglish

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2021 BGflora.net