БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Род Ленолист

Thesium

Описание и отличителни особености на род Ленолист

Едногодишни или многогодишни тревисти растения. Цветовете са двуполови с 4 или 5 делен околцветник. [Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив].

В България са установени 7 (8) вида.


Списък на видовете от род Ленолист, включени в сайта

Алпийски ленолист - Thesium alpinum

Долинеров ленолист - Thesium dollineriEnglish

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2017 - 2022 BGflora.net