БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

семейство Блатиеви

Lythraceae

Описание и отличителни особености на семейство Блатиеви

Едногодишни или многогодишни тревисти растения.

В България естествено разпространени са около 10 вида от 4 рода. 4 вида са защитени от Закона за биологичното разнообразие.


Списък на родовете от семейство Блатиеви, включени в Българската флора онлайн

Блатия - Lythrum


English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2018 BGflora.net