БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Семейство Водни лещи

Lemnaceae

Описание и отличителни особености на семейство Водни лещи

Водни растения, по-малки от 1 cm, имащи вид на пластинка плаваща върху водната повърхност или леко потопена под нея.

В България естествено разпространени са около 5 вида от 3 рода. Няма защитени от Закона за биологичното разнообразие.


Списък на родовете от семейство Водни лещи, включени в Българската флора онлайн

Водна леща - Lemna

Спиродела - Spirodela


English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2019 - 2024 BGflora.net