БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

семейство Змийскоезикови

Ophioglossaceae

Описание и отличителни особености на семейство Змийскоезикови

Многогодишни тревисти папрати, високи до 20 cm. Листата са разделени на асимилираща и спороносна част.

В България естествено разпространени са 2 рода и 3 вида.


Списък на родовете от семейство Змийскоезикови, включени в Българската флора онлайн

Лунна папрат - Botrychium


English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2019 BGflora.net