БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Семейство Пиренови

Ericaceae

Описание и отличителни особености на семейство Пиренови

Вечнозелени или листопадни храсти и полухрасти, по-рядко малки дървета. Листата са последователни, срещуположни или в прешлени, прости, най-често целокрайни. Цветовете двуполови, правилни или неправилни, в гроздовидни съцветия, рядко единични. Чашката от 4-5 дяла или 4-5 зъбчета. Венчето три- до петделно със свободни или сраснали дялове. Тичинките 5, 8 или 10, свободни, рядко сраснали в основата. Прашниците се отварят връхно или странично или се разпукват по цялата си дължина, често с различни по форма придатъци. Плодникът от 2 до 5 плодолиста; яйчникът горен, по-рядко долен. Плодът многосеменна кутийка, ягода или ягодопобна костилка. Насекомоопрашващи се. Размножават се със семена и вегетативно [Анчев, М. 1982. В: Флора на Народна Република България, том VІІІ, София].

В България естествено разпространени са 6 рода с 12 вида, от тях 6 вида са защитени от Закона за биологичното разнообразие.


Списък на родовете от семейство Пиренови, включени в Българската флора онлайн

Боровинка - Vaccinium

Връшняк - Bruckenthalia

Зеленика, Рододендрон - Rhododendron

Мечо грозде - ArctostaphylosEnglish

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2011 - 2022 BGflora.net