БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Род Мечо грозде

Arctostaphylos

Описание и отличителни особености на род Мечо грозде

Ниски вечнозелени храстчета с последователни листа. Цветовете петделни, събрани по няколко във връхни, гроздовидни съцветия. Чашката с къси дялове. Венчето яйцевидно, плитко наделено. Тичинките 10; тичинковите дръжки прикрепени за стените на венчето, разширени в основата, прашниците с роговидни придатъци. Яйчникът горен. Плодът ягодоподобна костилка с брашнест или сочен мезокарп, с 5-10 костилчици1.

В България расте един вид. Общо в света от рода са известни около 60 вида.


Списък на видовете от род Мечо грозде, включени в сайта

Мечо грозде - Arctostaphylos uva-ursiВижте също

Дърветата в България


Източници на информация

1 Анчев, М. 1982. Във: Флора на Народна Република България, том VIII, София.


English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2022 BGflora.net