БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Род Боровинка

Vaccinium

Описание и отличителни особености на род Боровинка

Листопадни или вечнозелени храсти с последователни, целокрайни или назъбени листа. Цветовете събрани по няколко в гроздовидни съцветия. Чашката с 4-5 зъбчета; венчето кълбесто или във вид на звънче, с 4-5 зъбци или 4-5-разделно, бяло или розово, след прецъфтяване опадващо. Тичинките на брой 8-10; яйчникът долен, с 9-10 гнезда; стълбчето с 1 близълце. Плодът е сочен[1].

Родът съдържа около 450 вида[2]. В България растат 4 вида, а за разпознаването им вижте нашата страница Разпознаване на видовете боровинки (Vaccinium) в България.

Латинското наименование на рода се произнася "вакциниум", а българското боровѝнка.


Списък на видовете от род Боровинка, включени в сайта

Синя боровинка - Vaccinium uliginosum

Червена боровинка - Vaccinium vitis-idaea

Черна боровинка - Vaccinium myrtillusВижте също

Високопланинските растения в България

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета


Източници на информация

[1] Стоянов. Н & Б. Стефанов. 1948. Флора на България. София.

[2] Wikipedia.


English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2011 - 2019 BGflora.net