БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Черна боровинка

Vaccinium myrtillus

Снимки на Черна боровинка (Vaccinium myrtillus)

Vaccinium myrtillus Vaccinium myrtillus Vaccinium myrtillus Vaccinium myrtillus Vaccinium myrtillus Vaccinium myrtillus Vaccinium myrtillus Vaccinium myrtillus

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Черна боровинка; Боровки, Обикновена боровинка, Черника.


Латинско име

Vaccinium myrtillus L. - чете се "вакциниум миртилус".


Природозащитен статут и заплахи

Черната боровинка НЕ е защитена от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Листопадно храстче, високо до 40 cm. Стъблата са силно разклонени с ръбести, тясно крилати клонки със зеленикавокафява кора. Листата са последователни, почти приседнали или с къси до 1 mm дръжки, яйцевидни до удължено яйцевидни, постепено заострени, 1-3 cm дълги и 6-12 mm широки, голи, напилени с остри зъбчета с осилесто връхче. Цветовете са разположени поединично в пазвите на горните листа на 2,5-4 mm дълги дръжки. Чашката е плитко паничковидна, дълга 0,5 mm, цяла. Венчето е 4,5-6 mm дълго, кълбовидно, на върха с 4-5 подвити езичести дяла. Тичинките са 8-10 с разширени в основата тичинкови дръжки и прашници с 2 роговидни придатъка. Плодът е сферична, 5-7 mm в диаметър, синкавочерна сочна ягода с тъмночервена месеста част. Семената са многобройни, 1,5-1,7 mm дълги, ръбести, слабо извити[1].

За различаването на Черната боровинка от другите видове боровинки - моля вижте нашата страница Разпознаване на видовете боровинки (Vaccinium) в България.


Местообитание

Каменисти и скалисти поляни, разредени иглолистни гори, по-рядко широколистни[2].


Разпространение в България

Установен е в следните флористични райони: Стара Планина, Родопи, Витошки район, Западни гранични планини, Беласица, Славянка, Пирин, Рила и Знеполски район[3].


Общо разпространение

Европа, Мала Азия, Кавказ, Сибир и Северна Америка[4].


Значение

Черната боровинка е хранително, медоносно и лечебно растение[5].Употребяема част за лечебни цели (билки)


Време и начин на бране на билката

Стрък от черна боровинка - събира се през лятото по време на цъфтеж, когато листата са добре развити и запазени. Избират се масиви, където растенията не плодоносят. Брането се извършва в сухо време. Избират се добре облистени храстчета, с листа запазили естествения си зелен цвят и неповредени от болести и вредители. С остър нож или сърп се отрязва връхната добре облистена част на растението. Почиства се на място от примеси на други растениея. Стръковете се поставят рехаво в касети, кошове или насипно състояние подредени с върховете в една посока.

Лист от черна боровинка - листата се добиват от събраните и частично изсушени стръкове.

Плод от черна боровинка - събират се през лятото (юли-септември) при пълното им узряване. Брането се извършва с ръка. Събраните плодове веднага се почистват от примеси от други растения и се поставят в амбалаж непозволяващ смачкването им[7].


Първична преработка на билките

Стрък от черна боровинка - суши се на сянка в добре проветриви помещения или под навеси. Стръковете се разстилат на пласт от 8 до 10 cm върху рамки, стелажи или постелки от естествена материя. Слез завяхване на листата от горния слой на пласта, същия се обръща внимателно. До края на сушенето, в зависимост от състоянието на времето и билката, се извършват още 1-2 обръщания, като се внимава да не се оронят листата. Билката е суха, когато при огъване стъблата се чупят.

Плод от черна боровинка - най-доброкачествена билка се получава, когато плодовете се сушат в сушилня. Разстилат се на пласт от 2 до 3 cm върху рамки. Температурата постепенно се повишава до 50-60°C, като се следи за необходимата вентилация. Не бива да се допуска по-висока температура, защото плодовете прегарят, с което се понижава качеството им. Плодовете са изсушени, когато при разтриване между пръстите не багрят. Ако не са изсушени добре, по-високата влажност води до ферментацията и мухлясването им, а също и до червясването им. Сушенето по естествен начин се извършва като плодовете се разстилат на тънък слой (около 2 cm) върху рамки или постелки от естествена материя и се сушат на открито на слънце при често разбъркване, под навеси или в силно проветрили помещения. Когато се сушат на открито, вечер задължително се прибират в закрито помещение[8].


Лечебно действие и приложение

Билките имат адстрингентно (затягащо), противовъзпалително и хипогликемично действие. Запарка от плодовете или листата се използва като много добро средство при стомашночревни заболявания - гастрит, язва, колити, хронични диарии, хемороиди и при възпалителни процеси в устната кухина - гингивити, афти, ангини, фарингити. Плодовете се препоръчват за подобряване на зрението, което се дължи на високото съдържание на антоциани[9].Вижте също

Високопланинските растения в България

Дърветата в България

Храстите в България


Източници на информация

[1] Източници на информацията за описанието:

[2] Асенов & кол., 1998. пос. изт.

[3] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[4] Анчев, М. 1982. В: Флора на Народна Република България, том VІІІ, София.

[5] Асенов, Ив., Ч. Гусев, Г. Китанов, Ст. Николов, Т. Петков. 1998. Билкосъбиране. Билер, София.

[6] Асенов & кол., 1998. пос. изт.

[7] Асенов & кол., 1998. пос. изт.

[8] Асенов & кол., 1998. пос. изт.

[9] Асенов & кол., 1998. пос. изт.


Vaccinium myrtillus in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2011 - 2019 BGflora.net