БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Разпознаване (различаване) на видовете боровинки (Vaccinium) в България

Боровинките са дребни храсти, които са високо ценени за вкусните си плодове. Във високите части на нашите планини растат 3 вида боровинки - Червена боровинка (Vaccinium vitis-idaea), Синя боровинка (Vaccinium uliginosum) и Черна боровинка (Vaccinium myrtillus), освен тях в Странджа расте и Странджанската боровинка (Vaccinium arctostaphylos). На тази страница ще покажем по какви белези могат да бъдат различени първите три вида, които са широко разпространени и често растат заедно, а пък ако попаднете на боровинка в Странджа ще знаете, че това е Странджанската, която е единствената растяща в тази планина.

Различаване на боровинките по листата

Първият белег за различаване на трите вида боровинки, който ще разгледаме, са листата.

Листата на боровинките

Листата на видовете боровинки в България

И някои пояснения към снимките:

Червената боровинка (Vaccinium vitis-idaea) е единственият български вид, при който листата са "вечнозелени", т. е. не опадват есента, а остават зелени върху растението през зимата, поради това са твърди (кожести), лъскави и тъмнозелени отгоре (младите листа са по-светло зелени); също така на върха си са закръглени или плитко врязани, в горната си част по ръба са плитко назъбени.

При Синята боровинка (Vaccinium uliginosum) листата са синкавозелени, закръглени, с тъп връх, и, особено отличително, с целокраен ръб - т. е. ръбът на листа е прав - без назъбване.

Листата на Черната боровинка (Vaccinium myrtillus) са светлозелени, със заострени върхове, и най-отличителното - с назъбен ръб.

Още по-ясно се различават листата на Червената и Синята боровинки, ако ги погледнем отдолу:

Листа на Червената и Синята боровинки от долната им страна

Листата на червената и синята боровинки от долната им страна

Вижда се, че листът на Червената боровинка отдолу е светлозелен, с по-тъмни точки (точковидни жлези) и без ясно видими жилки, докато листът на Синята боровинка е без точковидни жлези, синкавозелен и с ясно откроени жилки.

Преди да преминем към разпознаването по плодове, да обърна внимание, че по местата, където растат боровинките, расте и Мечото грозде (Arctostaphylos uva-ursi), то не е боровинка, но е от същото семейство и листата му могат да бъдат объркани с тези на боровинките:

Лист на Мечо грозде (Arctostaphylos uva-ursi)

Лист на Мечо грозде

Както се вижда, при Мечото грозде листата са по-тесни и удължени, в сравнение с тези на боровинките; най-широки са в горната част (при боровинките в средната част) и което е най-отличителното - по ръба имат дребни бели власинки, докато ръбовете на листата на боровинките са голи - напълно липсват власинки. Имайте предвид, че въпросните власинки при Мечото грозде са доста дребни и може да е необходимо разглеждането им с увеличение, за да бъдат видени.


Различаване на боровинките по плодовете им

А сега да разгледаме къде по-вкусните отличителни белези на нашите боровинки 😊, а именно плодовете:

Плодовете на боровинките

Плодовете на видовете боровинки в България

Явно е, че окраската на плодовете е определила българските имена на боровинките. Тук Червената боровинка няма как да я сгрешим, а пък при другите два вида, плодовете на Синята боровинка са синкави от восъчния налеп, който ги покрива, а плодовете на Черната, макар също да имат восъчен налеп, са значително по-черни. Но този белег не винаги е съвсем сигурен, затова ето и още един:

Плодове на синя и черна боровинки

Плодовете на синя и черна боровинки

Изрезът в долната част на плода при Синята боровинка е звездовиден, докато при Черната боровинка е кръгъл. Това са и последните белези за различаване на нашите боровинки, които ще разгледаме в тази страница.

Накрая ето и плод на Мечо грозде (Arctostaphylos uva-ursi) за сравнение:

Плод на Мечо грозде (Arctostaphylos uva-ursi)

Плод на Мечо грозде

Поради различното разположение на яйчника в цвета, плодът на Мечото грозде изобщо няма изрез в долната си част и освен това от плода излиза стърчащ вдървенял израстък - остатък от близалцето. И, разбира се, плодовете на Мечото грозде общо взето не стават за ядене (поне от човека).

Повече за отделните видове боровинки можете да прочетете по-долу в страниците им на нашия сайт:

Червена боровинка (Vaccinium vitis-idaea)

Синя боровинка (Vaccinium uliginosum)

Черна боровинка (Vaccinium myrtillus)

Както и за близкото до тях Мечо грозде:

Мечото грозде (Arctostaphylos uva-ursi)© К. Методиев/Българската флора онлайн.


Вижте още

Еволюционната теория е лъжа!

Как да разпознаем (различим) ела, смърч, бор?

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цветаЕволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!© 2019 - 2022 BGflora.net