БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

род Връшняк

Bruckenthalia

Описание и отличителни особености на род Връшняк

Родът се състои от един вид.

Латинското наименование на рода се произнася "брукенталиа".


Списък на видовете от род Връшняк, включени в сайта

Връшняк - Bruckenthalia spiculifoliaEnglish

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2011 - 2018 BGflora.net

banner