БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Род Зеленика

Rhododendron

Описание и отличителни особености на род Зеленика

Вечнозелени или листопадни храсти, по-рядко малки дървета с последователни, целокрайни, рядко плитко назъбени листа. Цветовете са събрани във връхни гроздовидни съцветия. Чашката е петделна или дисковидна с 5 зъбчета. Венчето е фуниевидно или камбанковидно, правилно или слабо асиметрично, петделно. Тичинките са 10, рядко 5, обикновено надвишаващи изрезите на венечната тръбица. Прашниците са без придатъци; прашниковите гнезда са с кръгъл отвор на върха. Яйчникът е горен, от 5 плодолиста. Плодът е многосеменна разпуклива кутийка. Семената са дребни, многобройни[1].

В България естествено разпространени са два вида.

Научното наименование на рода се произнася "рододендрон".


Списък на видовете от род Зеленика, включени в сайта

Странджанска зеленика - Rhododendron ponticumИзточници на информация

[1] М. Анчев. 1982. В: Флора на Народна Република България, том VIII. София.


English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2020 BGflora.net