БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Странджанска зеленика

Rhododendron ponticum

Снимки на Странджанска зеленика (Rhododendron ponticum)

Rhododendron ponticum Rhododendron ponticum Rhododendron ponticum Rhododendron ponticum Rhododendron ponticum Rhododendron ponticum Rhododendron ponticum Rhododendron ponticum Rhododendron ponticum Rhododendron ponticum Rhododendron ponticum Rhododendron ponticum Rhododendron ponticum Rhododendron ponticum

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Странджанска зеленика, Зеленика, Понтийски рододендрон.


Латинско име

Rhododendron ponticum L. - чете се "рододе́ндрон по́нтикум"1.


Природозащитен статут и заплахи

Видът е ЗАЩИТЕН от Закона за биологичното разнообразие - включен е в Приложение № 3 на закона2. Съгласно закона, за Странджанска зеленика е забранено "брането, събирането, отрязването, изкореняването или друг начин на унищожаване на екземпляри в техните естествени области на разпространение", както и "притежаването, пренасянето, превозването, изнасянето зад граница, търговията и предлагането за продажба или размяна на взети от природата екземпляри". Тези забрани се отнасят за "всички жизнени стадии от развитието на растенията".


Описание и разпознаване

Странджанска зеленика е вечнозелен храст, със стъбла с дължина от 2 до 5 метра. Кората е гладка, сива или сивокафява. Листата са разположени последователно, от 6 до 22 cm дълги, 2-5 cm широки, ланцетни, продълговато ланцетни до елипсовидни, кожести, голи, целокрайни, със слабо подвити ръбове, отгоре лъскаво зелени, отдолу бледозелени, с ясно мрежесто жилкуване, постепенно заострени към върха, стеснени към основата, преминаващи в дръжка, дълга от 1 до 2,5 cm. Цветовете са събрани в сбити гроздовидни съцветия на върха на стъблото. Цветните дръжки са дълги от 1 до 3,5 cm. Чашката дисковидна, гола, с пет 1-2 mm дълги триъгълни зъбчета. Венчето от 3,5 до 5 (6) cm дълго, 4-6 cm в диаметър, фуниевидно, светлорозово до тъмно виолетоворозово, венечните дялове закръглени, плитко врязани на върха. Тичинките са 10, прашниците с кръгъл отвор на върха. Стълбчето 4,5 до 7 cm дълго, по-дълго от венчето. Плодът е разпуклива кутийка, висока от 1,7 до 2,5 cm. Семената многобройни, дребни. Цъфти май – юни3, 4.


Местообитание

Сенчести места, най-често като подлес в горите от Източен бук и Зимен дъб (Източен горун)5.


Разпространение в България

Странджа; между 100 и 300 m надморска височина6.


Общо разпространение

Естественото разпространение включва Югоизточна Европа (българската и турската част на Странджа планина), Кавказ, Югозападна Азия (Армения, Кюрдистан), Испания и Португалия. Растенията от Иберийския полуостров се отделят в отделен подвид Rhododendron ponticum ssp. baeticum7. Пренесена е от човека като декоративно растение и на други места в света, включително и в Обединеното кралство, където е подивяла и често е опасно инвазивно растение8.


Значение

Декоративен храст, подходящ за паркове и градини9. Отровно!

Храстът се е превърнал в символ на Природен парк "Странджа" и на планината Странджа. Ежегодно през месец май (когато цъфти зелениката) дирекцията на парка организира „Фестивал на зелениката“, в който посетители от цялата страна се наслаждават на красотата на растението и участват в различни състезания и конкурси, а местните хора представят кулинарни умения, танци и ръкоделия, характерни за региона. За 2020 г. фестивалът е отменен, поради епидемията от COVID-1910.


Украсни качества

Много красиво (декоративно) растение, поради едрите си, оцветени в различни оттенъци на розовото и лилавото цветове, които са събрани в още по-големи съцветия на върха на стъблото усилвайки декоративния ефект11.


Произход на имената

Родовото латинско име Rhododendron означава буквално "розово дърво" и е образувано от гръцките думи родон (ῥόδον) - роза и дендрон (δένδρον) - дърво12. Видовото ponticum поизлиза от името на географската област Понтик - разположена на южните брегове на Черно море, където този вид е обилно разпространен13.

Българското народно име зеленика произхожда от това, че този храст остава със зелени листа и през зимата (вечнозелен) - зеленее и от тук е наречен зеленика14.


Отровност на Странджанската зеленика

Отровни са всички части на растението. Описани са и отравяния с пчелен мед, събиран от цветовете. От растението са изолирани дитерпенови съединения, по-важни от които са гликозидните рододендрин и андромедотоксин, ацетил-андромедол, асебатоксин15.

Признаците на отваряне: обилно слъзотечение, слузна секреция от носа, повишено слюноотделяне, повръщане, брадикардия, гърчове, нарушения в дишането и сърдечната дейност, промени в съзнанието16.

Първа помощ и основи на лечението при отравяне със Странджанска зеленика: провокирано повръщане, стомашна промивка с 2 % воден разтвор на натриев бикарбонат или 0,2% воден разтвор на танин, медицински въглен, медицински въглен, солево очистително, кофеин, атропин. Да не се влива калий! Форсирана диуреза, хемодиализа17.


Любопитно

За отровността на Странджанската зеленика се споменава във филма "Шерлок Холмс" от 2009 г. Там самия Шерлок Холмс (в ролята Робърт Дауни Джуниър) разказва, че отровата от нектара на растението може да предизвика мнима смърт, като демонстрира този ефект върху кучето си. Ето и самия диалог от филма в оригинал:

Sherlock Holmes:

There is a toxin, refined from the nectar of the Rhododendron ponticum. It's quite infamous in the region of Turkey bordering the Black Sea for its ability to induce an apparently mortal paralysis. Enough to deceive even a medical mind as tenacious and well-trained as yours. It's known locally as ...

Mary Morstan:

[noticing Gladstone has been "killed" yet again] What's wrong with Gladstone?

Sherlock Holmes:

... mad honey disease. Oh, he's just demonstrating the very effect I've just described. He doesn't mind18.Вижте също

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета

Високопланинските растения в България


Източници на информация

1 Александър Ташев & Илияна Илиева. 2017. Латинско-български ботанически речник, издателство "Матком", София.

2 Закон за биологичното разнообразие.

3 М. Анчев. 1982. В: Флора на Народна Република България, том VIII. София.

4 К. Методиев.

5 М. Анчев. 1982. Пос. източник.

6 М. Анчев. 1982. Пос. източник.

7 М. Анчев. 1982. Пос. източник.

8 Rhododendron control - Forest Research.

9 М. Анчев. 1982. Пос. източник.

10 К. Методиев.

11 К. Методиев.

12 Станев, Ст. 2006. Звезди гаснат в планината. Пловдив.

13 К. Методиев.

14 К. Методиев.

15 Воденичаров, Д. & А. Петров. 2001. Отровни растения и отравяния с тях. Pensoft.

16 Воденичаров, Д. & А. Петров. 2001. Пос. източник.

17 Воденичаров, Д. & А. Петров. 2001. Пос. източник.

18 Quotes.net.Rhododendron ponticum in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2020 - 2021 BGflora.net