БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

семейство Теменугови

Violaceae

Описание и отличителни особености на семейство Теменугови

Многогодишни или едногодишни тревисти растения, в тропиците също храсти и дървета. Листата са с малки прилистници, обикновено спирално разположени. Цветовете правилни или неправилни (зигоморфни), устроени по типа пет. Те имат шпора и са специализирани към опрашване от насекоми. Плодът е кутийка (Киряков, К. 1999. Систематика на растенията. Пловдив).

В България естествено разпространен е един род с 38 вида, 11 вида са защитени от Закона за биологичното разнообразие.


Списък на родовете от семейство Теменугови, включени в Българската флора онлайн

Теменуга - Viola


Вижте също

Дърветата в България


English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2007 - 2016 BGflora.net