БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Семейство Саркофаеви

Plumbaginaceae

Описание и отличителни особености на семейство Саркофаеви

Едногодишни или многогодишни тревисти растения, по-рядко храсти или лиани. Листата са прости, разположени са приосновно на стъблото или последователно. Цветовете са събрани в различни съцветия. Те са правилни, двуполови с ципест прицветник. Чашката е от пет сраснали ципести листчета. Венчелистчетата са пет, най-често свободни, рядко сраснали в тръбица. Тичинките също са 5, свободни. Яйчникът е горен от 5 сраснали плодолиста. Плодовете са орехчета или кутийки, в повечето случаи със запазена около тях чашка, която осигурява разпространението им.

В България естествено разпространени са 13 вида от 4 рода. 10 вида са защитени от Закона за биологичното разнообразие.


Списък на родовете от семейство Саркофаеви, включени в Българската флора онлайн

Гърлица - Limonium

Змийска трева - Goniolimon

Лъжичниче - Armeria

Саркофай - Plumbago


English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2007 - 2023 BGflora.net