БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Род Лъжичниче

Armeria

Описание и отличителни особености на род Лъжичниче

Многогодишни тревисти растения. Цветовете са събрани във връхна главичка. Стъблото е неразклонено.

В България естествено разпространени са 2 вида.


Списък на видовете от род Лъжичниче, включени в сайта

Високопланинско лъжичниче - Armeria alpina

Обикновено лъжичниче - Armeria rumelicaEnglish

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2007 - 2022 BGflora.net