БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Семейство Лютикови

Ranunculaceae

Описание и отличителни особености на семейство Лютикови

Едногодишни или многогодишни тревисти растения, по-рядко полухрасти, храсти и лиани. Листата обикновено са разположени последователно, рядко срещуположно или при основата. Цветовете единично разположени или събрани в гроздовидни и метличести съцветия, правилни или неправилни, с прост или двоен околоцветник. Чашелистчетата и венчелистчетата от 5 до 20 или многобройни, рядко чашелистчетата само 3. Цветовете често с нектарници. Тичинките многобройни, свободни, спирално наредени по коничното цветно легло. Плодолистите (плодничетата) един до много, спирално наредени по цветното легло. Плодовете най-често сборни, съставени от орехчета или мехунки. Насекомоопрашващи се.

Научното наименование на семейството се произнася "ранункулацее", а българското - лютѝкови.

Много от видовете в семейството са с едри и красиви цветове.

В България естествено разпространени са около 95 вида от 20 рода. 18 вида са защитени от Закона за биологичното разнообразие.


Списък на родовете от семейство Лютикови, включени в Българската флора онлайн

Блатняк - Caltha


Горицвет - Adonis


Гълъбови очички - Hepatica


Жълтурче - Ficaria


Кандилка - Aquilegia


Котенце - Pulsatilla


Кукуряк - Helleborus


Лютиче - Ranunculus


Обичниче - Thalictrum


Планински божур - Trollius


Повет - Clematis


Ралица - Consolida


Ресник - Actaea


Самакитка - Aconitum


Съсънка - Anemone


Челебитка - Nigella


Шпорец - Delphinium


English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2006 - 2021 BGflora.net