БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Род Челебитка

Nigella

Описание и отличителни особености на род Челебитка

Едногодишни тревисти растения. Цветовете с 5 делен околоцветник.

В България естествено разпространени са 4 вида, 1 от тях е защитен от Закона за биологичното разнообразие.

Латинското наименование на рода се произнася "нигела".


Списък на видовете от род Челебитка, включени в сайта

Дамаска челебитка - Nigella damascenaEnglish

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2006 - 2019 BGflora.net