БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Род Ресник

Actaea

Описание и отличителни особености на род Ресник

Многогодишни тревисти растения. В България расте един вид.


Списък на видовете от род Ресник, включени в сайта

Ресник - Actaea spicataEnglish

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2021 BGflora.net