БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Род Планински божур

Trollius

Описание и отличителни особености на род Планински божур

Многогодишни тревисти растения. В България расте 1 вид1.


Списък на видовете от род Планински божур, включени в сайта

Планински божур - Trollius europaeus
Източници на информация

1 Маркова, Б. 1970. Във: Флора на Народна Република България, том IV, София.

English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2021 BGflora.net