БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Род Кукуряк

Helleborus

Описание и отличителни особености на род Кукуряк

Многогодишни тревисти растения. В България естествено разпространен е 1 вид.


Списък на видовете от род Кукуряк, включени в сайта

Кукуряк - Helleborus odorusEnglish

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2007 - 2020 BGflora.net