БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Род Лютиче

Ranunculus

Описание и отличителни особености на род Лютиче

Едногодишни или многогодишни тревисти растения. Листата цели, дланевидно нарязани или дланевидно изсечени. Чашелистчетата 3-5; венчелистчетата 5, рядко повече, с медоносна вдлъбнатина при основата си. Тичинките и плодниците много. Плодниците са разположени върху изпъкнало цветно легло. Почти всички видове са повече или по-малко отровни1.

Родът съдържа около 600 вида2. В България са установени около 50 вида.

Латинското наименование на рода се произнася "ранункулус", а българското лютѝче.


Списък на видовете от род Лютиче, включени в сайта

Водно лютиче - Ranunculus aquatilis

Илирийско лютиче - Ranunculus illyricus

Назъбенолистно лютиче - Ranunculus crenatus

Обикновено лютиче - Ranunculus acris

Планинско лютиче - Ranunculus montanus

Стояново лютиче - Ranunculus stojanovii

Хилядолистно лютиче - Ranunculus millefoliatus

Шипоплодно лютиче - Ranunculus muricatus

Шпрунерово лютиче - Ranunculus sprunerianusИзточници на информация

1 Стоянов. Н & Б. Стефанов. 1948. Флора на България.

2 Ranunculus - Wikipedia.


English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2011 - 2023 BGflora.net