БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Обикновено лютиче

Ranunculus acris

Снимки на Обикновено лютиче (Ranunculus acris)

Ranunculus acris Ranunculus acris Ranunculus acris Ranunculus acris Ranunculus acris Ranunculus acris

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Обикновено лютиче.


Латинско име

Ranunculus acris L. - чете се "ранункулус акрис".


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие. Обикновен вид.


Описание и разпознаване

Обикновеното лютиче е многогодишно тревисто растение, високо от 30 cm до 70 cm. Корените са нишковидни (без грудковидно задебелени корени). Цветовете са жълти. Чашковите листчета са изправени нагоре и прилегнали към венчето. Приосновните листа разсечени до основата на 5-7 дяла, а самите дялове са изрязани на линейни или ланцетни дялчета. Цъфти през месеците май - август[1].


Местообитание

Ливади и тревисти места[2].


Разпространение в България

Установен е в цялата страна от 0 до 2000 метра надморска височина[3].Източници на информация

[1] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[2] Делипавлов & кол., 2003. пос. съч.

[3] Делипавлов & кол., 2003. пос. съч.


Ranunculus acris in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2017 - 2020 BGflora.net