БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Илирийско лютиче

Ranunculus illyricus

Снимки на Илирийско лютиче (Ranunculus illyricus)

Ranunculus illyricus Ranunculus illyricus Ranunculus illyricus Ranunculus illyricus Ranunculus illyricus

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Илирийско лютиче.


Латинско име

Ranunculus illyricus L. - чете се "ранункулус илирикус".


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Илирийското лютиче е многогодишно тревисто растение, високо 15-55 cm. Листата до основата си разсечени на 3-7 целокрайни, линейно ланцетни дяла. Чашелистчетата по време на цъфтеж са прилегнали към цветната дръжка. Цялото растение е покрито с прилегнали сребристи власинки. Цъфти през месеците май - юни[1].


Местообитание

Сухи, тревисти и храсталачни места, в светли гори[2].


Разпространение в България

Установен е в цялата страна от 0 до 1500 метра надморска височина[3].Вижте също

Растения с жълти цветове


Източници на информация

[1] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[2] Делипавлов & кол., 2003 - пос. източник.

[3] Делипавлов & кол., 2003 - пос. източник.


Ranunculus illyricus in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2018 BGflora.net

ban