БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Планинско лютиче

Ranunculus montanus

Снимки на Планинско лютиче (Ranunculus montanus)

Ranunculus montanus Ranunculus montanus Ranunculus montanus Ranunculus montanus Ranunculus montanus Ranunculus montanus Ranunculus montanus

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Планинско лютиче.


Латинско име

Ranunculus montanus Willd. - чете се "ранункулус монтанус".


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Планинското лютиче е многогодишно тревисто растение. Корените са нишковидни, незадебелени. Стъблото неразклонено, с 1, рядко с 2 едри цвята. Приосновните листа дълбоко триделни. Листните дялове 3-5 делни. Стъблените листа са без дръжка. Цветовете са жълти. Чашелистчетата са изправени и прилегнали към венчето. Цъфти юни-юли[1].


Местообитание

Планинските и високопланински пасища, ливади и каменисти поляни[2].


Разпространение в България

Планините в Западна България[3].


Общо разпространение

Пиринеи, Карпати, Балкански полуостров, Кавказ[4].


Украсни качества

Растението е с ярко жълти, сравнително едри цветове, и тъй като расте в голяма плътност, украсява обилно нашите високопланински поляни[5].Вижте също

Високопланинските растения в България

Дърветата в България

Храстите в България

Опрашването на цветовете при орхидеите от род Пчелица (Ophrys) или какво е сексуална измама в света на Орхидеите?

Растенията подредени по окраската на цвета


Източници на информация

[1] Китанов, Б. & И. Пенев. 1963. Флора на Витоша. Изд. "Наука и изкуство". София.

[2] Китанов, Б. & И. Пенев. 1963. Пос. източник.

[3] Стоянов, Н. & Б. Китанов. 1966. Високопланинските растения в България. Изд. "Наука и изкуство". София.

[4] Стоянов, Н. & Б. Китанов. 1966. Пос. източник.

[5] К. Методиев.


Ranunculus montanus in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2019 BGflora.net