БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Назъбенолистно лютиче

Ranunculus crenatus

Снимки на Назъбенолистно лютиче (Ranunculus crenatus)

Ranunculus crenatus Ranunculus crenatus Ranunculus crenatus Ranunculus crenatus Ranunculus crenatus

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Назъбенолистно лютиче, Назъбено лютиче, Нарязано лютиче.


Латинско име

Ranunculus crenatus Waldst. & Kit. - чете се "ранункулус кренатус".


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие[1].


Описание и разпознаване

Назъбенолистното лютиче е многогодишно тревисто растение. Корените му са два вида – дълги, нишковидни и по-къси, слабо задебелени. Стъблата са 3-15 cm високи, изправени, голи, слабо разклонени, с 1-2, по-рядко 3 цвята. Приосновните листа са цели, бъбрековидни или слабо триделни, по ръба тъпо назъбени, с дълги дръжки и разширени, обхващащи стъблото влагалища, закръглени, със сърцевидна основа, тъпо назъбени, понякога на върха триделни, голи; стъбловите листа във вид на прицветници, линейни или ланцетни. Цветовете 1,5–2,5 cm в диаметър. Чашелистчетата са 5, продълговато яйцевидни. Венчелистчетата са 5, широко яйцевидни, на върха леко вълновидно вдлъбнати, бели. Плодните легла яйцевидни или елиптични, голи. Орехчетата 2–2,5 mm дълги, яйцевидни; носчето почти равно на дължината на орехчето, закривено на върха. Цъфти юни-август[2].


Местообитание

Влажни и каменисти поляни, край топящите се преспи и скалните пукнатини във високопланинския пояс[3].


Разпространение в България

В планините Средна Стара планина, Рила, Пирин и Западни Родопи (Сютка); от 1600 до 2600 метра надморска височина[4].


Общо разпространение

Централна и Югоизточна Европа[5].Вижте също

Високопланинските растения в България

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета


Източници на информация

[1] Закон за биологичното разнообразие.

[2] Пенев Ив. 1970. В: Флора на Народна Република България, том IV. Издателство на БАН. София.

[3] Пенев Ив. 1970. Пос. източник.

[4] Пенев Ив. 1970. Пос. източник.

[5] Пенев Ив. 1970. Пос. източник..


Ranunculus crenatus in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2019 - 2021 BGflora.net